Bun găsit și audiție cu folos spiritual sub genericul Scurtă incursiune în Epistola către Romani. Pasajul pe care-l avem în atenție astăzi descrie foarte clar nu doar lumea din vremea apostolului Pavel, ci și pe cea din zilele noastre, în care păcatul a ajuns la culme, iar ucenicii lui Hristos reușesc prea puțin să se opună înmulțirii fărădelegii. Ce se întâmplă cu cei care primesc, precum și cu cei care resping Evanghelia, aflăm din comentariul următor pe marginea ultimelor versete din primul capitol al Epistolei către Romani.

Cu această temă de cercetare de sine încheiem studiul succint al primului capitol din Epistola către Romani. În episodul următor veți asculta comentariile unor teologi de seamă pe marginea primelor patru versete ale Epistolei, care ne vorbesc despre Evanghelie și Fiul lui Dumnezeu. Mulțumiri pentru atenția acordată astăzi. Cu bine!