Epistola către Romani este considerată ”alfabetul credinței creștine”, ea fiind singura epistolă din Noul Testament care menționează ”evanghelia” chiar din primul verset. Această scrisoare, trimisă de apostolul Pavel creștinilor din Roma, este extrem de actuală și relevantă, de aceea vă propunem spre audiție o ”Scurtă incursiune în Epistola către Romani”. În lectura lui Cristi Pavel, din primul episod aflăm în ce context istoric, cultural și spiritual a apărut Epistola către Romani,  și cum ne poate ajuta să înțelegem și să experimentăm și noi harul lui Dumnezeu asemenea creștinilor din biserica primară. Audiție plăcută și de folos!

Păcatul a ajuns la culme și oamenii au și astăzi, la fel ca pe vremea apostolului Pavel, nevoie disperată de mântuire, iar creștinii de harul lui Dumnezeu. Care sunt cele patru sub-teme prin care sunt tratate în Epistola către Romani aceste nevoi profunde ale credincioșilor și necredincioșilor – aflăm din episodul următor al incursiunii noastre în Epistola către Romani. Vă mulțumim pentru atenție, cu bine!