Vă invit să medităm la două întâmplări relatate în Sfânta Scriptură și, apoi, să învățăm o lecție valabilă pentru restul vieților noastre!

Cu mii de ani în urmă, în istoria străveche, a trăit un evreu pe nume Iosif. Cei mai  mulți dintre noi cunoaștem detaliile vieții sale, de la orele de școală duminicală sau de la cursurile de religie parcurse în școala primară.

Biblia ne relatează viața lui Iosif, în ultima parte a cărții Genesa    –  știm că el este vândut de frații săi, ajunge rob în Egipt și, la un moment dat, se află în închisoare. Acolo, între patru pereți cu mucegai și sub tirania îngrozitoare a frigului, Iosif interpretează visele a doi demnitari ai lui Faraon, care erau închiși împreună cu el. Unul dintre ei, un paharnic, este eliberat și strigătul speranței care izbucnește din inima tremurândă a lui Iosif este deosebit de emoționant: „Dar adu-ți aminte și de mine, când vei fi fericit și arată, rogu-te, bunătate față de mine; pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta!”(Genesa 40:14). Ce s-a întâmplat? Simplu: „Mai-marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif. L-a uitat.”(Genesa 40:23).

Mult mai târziu, pe o cruce, atârna Mântuitorul între doi tâlhari. Prins în închisoarea păcatului și în lanțurile fărădelegii, unul dintre ei spune cu pocăință: „Doamne, adu-Ți aminte de mine când vei veni în Împărăția Ta!” (Luca 23:42). Rezultatul? Isus nu spune, „Sigur că da! Am să-Mi amintesc de tine, cândva!” Domnul Isus zice: „Adevărat îți spun că astăzi [subl. aut.] vei fi cu Mine în rai.” (Luca 23:43).

Lecția este, deja, evidentă: Isus Hristos nu te uită! Putem fi uitați de prieteni, de cei dragi, uneori chiar de familie, dar Dumnezeu nu ne uită niciodată! Nu știu ce probleme ai și ce poveri porți în suflet; nici nu știu cine ai vrea să-și amintească de tine. Totuși, lecția de viață pe care o învățăm din întâmplările descrise mai sus este clară: când Iosif îi spune paharnicului să-și aducă aminte de el când va ajunge din nou într-o poziție de autoritate, paharnicul uită, dar când tâlharul de pe cruce îi spune lui Mesia să-și aducă aminte de el când va veni în Împărăția lui Dumnezeu, se întâmplă o minune! Nu doar că Isus nu ne uită, minunea și mai mare este că Mântuitorul își amintește de noi chiar astăzi! Da, astăzi el ne poate elibera din închisorile noastre! Astăzi vrea să ne dea un viitor și o nădejde; astăzi vrea să ne dea mântuire și pace. „Ca să vezi că nu te uit, te eliberez chiar astăzi…” spune El.

Pentru noi toți, întrebarea rămâne ca un ecou: tu, cine ai vrea să nu te uite?